Murphyho definice pro MHD:

Hrubého věta:
Zaspat se dá vždycky.
Jehlíkův doplněk:
I na odpolední.

Marinin zákon o šíření světla:
Nikdy není taková tma, aby nemohla být větší.
Angelovič-Peškova aplikace:
Svícení je zbytečné.

Kurhartovo intervalové pravidlo:
24 minut je hezký interval.
Generální odpověď mas:
Není.

Dispečerský povzdech:
Řidiči nedodržují jízdní řády.
Výklad dle Čížka:
Žádný jízdní řád není dost rychlý.
Výklad dle Budíkové:
Žádný jízdní řád není dost pomalý.
Přístup k JŘ dle Petráčka:
Cestující mají chodit na trolejbus dostatečně včas.
TZV dodává:
I pět minut před odjezdem trolejbusu může být pozdě.
Opět přístup dle kolegy P.:
Já jsem řidič, já jsem jízdní řád.

Reitmayerova klíčová věta:
Klíče od sociálky zapomeneš pouze v případě střevních obtíží.
Osmnáctková aplikace:
V Černé u Bohdanče máš klíče vždycky. Ovšem ty od sociálek ve městě.

Petráskova definice přenosu výkonu:
Automatická převodovka není převodovka.
TZV k manuální převodovce:
Včas nezařadíš nikdy, když to potřebuješ.

Dudkova rovnice:
381-349=361

Jandova hádanka:
Pro zařazení zpátečky se ještě něco musí zmáčknout. Co?

Pravidlo přechodů pro chodce podle pana Pošvy:
Na přechodech pro chodce pouštíme především hezké slečny, abychom si je mohli lépe prohlédnout.

První pravidlo ztrát a nálezů na lince 5:
Pokud najdeme ve voze zapomenutou legitimaci s adresou a fotografií hezké 20-leté slečny, můžeme si být jistí, že se při pokusu o navrácení legitimace setkáme na uvedené adrese pouze s jejím 50-letým otcem.
Druhé pravidlo ztrát a nálezů na lince 5:
Pokud najdeme ve voze zapomenutou kabelku obsahující peněženku, doklady a mobil 70-leté důchodkyně, můžeme si být jisti, že ji na uvedené adrese zastihneme.
Dodatek kolegy Teplého (Shoda jmen náhodná!):
Řidič MHD procházející se po městě s dámskou kabelkou působí na své okolí poněkud divně.
Upřesnění módní policie:
Černá kabelka se k modrému svetru zkrátka nehodí.

Zákon školení řidičů podle Buriana:
V každé skupině se najde n-1 řidičů, kteří se tam přišli v klidu vyspat a jeden řidič, který se přišel pohádat s instruktorem o tom, která ustanovení dopravních předpisů jsou nesmyslná.
První zákon školení řidičů podle zkušebního komisaře:
Řidič, který se při školení nejvíc projevoval, má obvykle největší problémy s napsáním závěrečného testu.
Druhý zákon školení řidičů podle zkušebního komisaře:
Pokud mají dva řidiči stejnou první a čtvrtou stranu testu, neznamená to, že i druhá a třetí strana jsou stejné.
Důsledek druhého zákona zkušebního komisaře:
Pokud zaškrtneme u dvou různých otázek stejnou odpověď, je malá pravděpodobnost, že to bude v obou případech správná odpověď.
Z čehož dále plyne:
Pokud vyplníme polovinu testu špatně, je jen málo pravděpodobné, že budeme mít alespoň 51 bodů z 65.
Zákon včasného příchodu kolegy Savince:
Není důležité, proč jsme přišli na školení o tři hodiny pozdě, důležitější je zjistit, proč nikoho z přítomných za celé ty tři hodiny nenapadlo vzbudit nás po telefonu.
Bendovo protiblokovací dogma:
Shlédneme-li na školení každého půlroku stejný film o ABS, pomůže to bezpečnosti provozu.
Údržbářská odpověď:
Ale neznamená to, že bychom chtěli ABS do trolejbusů montovat.

Syndrom předčasného výstupu:
Čím delší trasu jedeš, tím dřív se chystáš k výstupu.
Aplikace pro vlaky:
Cestou ze Slovenska stojí postižený syndromem u dveří od Chocně, cestou ze Stéblové se zvedá až u nástupište
Hypermarketová vyjímka pro MHD:
Při cestě do hypermarketu se k připravují k výstupu cestující podle věkového pravidla (viz dále)
Věkové pravidlo:
Čím starší a méně stabilní je cestující, tím dříve se dere ke dveřím.

Syndrom zelené žáby (pro pamětníky: t-329):
Táto drž se, to je ten zelenej trolejbus!
Popření syndromu zelené žáby:
Mámo, klid - je to sice zelenej trolejbus, ale jinej řidič.

LuTepova matematická formulace počtu dobíhajících cestujících:
Interval mezi spoji v dané zastávce je nepřímo úměrný počtu dobíhajících cestujících.
Reitmayerův třináctkový postřeh o dobíhajících cestujících:
Úměrně k velikosti zpoždění spoje se zvyšuje počet dobíhajících cestujících. Čím je cestující vzdálenější od trolejbusu, tím dobíhá pomaleji.
Praktický výklad smluvních přepravních podmínek:
Cestující dobíhající zpožděný spoj není cestující.
Řidičský povzdech:
Ale vysvětlujte to někomu...
Pravidlo pro odpovědi:
Na větu "To jste hodnej, že jste na mě počkal" není odpověď "Kdybys raději chodila babo včas a nezdržovala ostatní" vůbec vhodná.

První pravidlo zatahujícího trolejbusu:
Největší pravděpodobnost, že dojde k utržení botky, je při jízdě s prázdným vozem do vozovny.
Druhé pravidlo zatahujícího trolejbusu:
Největší pravděpodobnost, že dojde k utržení botky, je na výhybce před vozovnou.
Třetí pravidlo zatahujícího trolejbusu:
Pokud na této výhybce utrhneme botku, hlásíme to dispečerovi zásadně vysílačkou, ačkoliv to do jeho kanceláře máme pár kroků.
Vysvětlení třetího pravidla zatahujícího trolejbusu:
Hovory ve vysílačce se nahrávají, proto nám dispečer do vysílačky neřekne, co si o nás myslí. Pokud s ním budeme mluvit osobně, můžeme si být jisti, že nám to řekne.
Dodatek podnikového právníka:
To, co si o nás dispečer myslí, patří do kategorie tzv. žalovatelných výroků.
Dílenský paradox:
Posádka pojízdné dílny nás ovšem pochválí - nemá to k nám daleko.
Dodatek k dílenskému paradoxu:
Úsměv na tváři je přejde, až zjistí, co jsme s tím vozem zase udělali.

Postřeh z kloubových vozů:
Čim více dveřmi je vozidlo vybaveno, tím menším počtem dveří substrát vystupuje.
Dodatek:
Při otevření jedněch dveří následuje stížnost a požadavek na otevření všech.
Povzdech řidiče:
A stejně vystupují jen jedněmi.
Obecné pravidlo malých provozů:
Ať má vozidlo kolik chce dveří, stejně se tam leze předem.
Kolektivní negace zadních dveří u LC 735:
Skutečnost, že autobus má i zadní dveře se jeví substrátu jako velice nepravděpodobná.
Upřesnění negace:
A to i v případě, že kolem nich před 5 vteřinami prošel.

Čekárnové pravidlo:
Chcete-li jet MHD v dešti, není na Vaší zastávce čekárna.
Dodatek čekárnového pravidla:
Je-li čekárna k dispozici, je plná tak, že se do ní nevejdete.
Dodatek dodatku čekárnového pravidla:
Je-li náhodou čekárna prázdná, zatéká do ní tak, že budete mokří, i když budete stát vevnitř.
Praktický poznatek z nepřítomnosti čekárny:
Čekáte-li na dešti, zaručeně bude mít Váš spoj zpoždění.

Pravidlo důchodového věku:
Důchodci zásadně nastupují do níkopodlažního vouidla vstupem do vysokopodlažní části. Pravidlo ,,po schodech dolů" Pokud se jedná o Solaris Urbino 12 Low Entry důchodci se derou do nízkopodlažní části. Pravidlo ,,po schodech nahoru" Důchodcí v tramvaji KT8D5R.N1 pokračují z nízkopodlažní části do přední vysokopodlažní části.

Zákon o výměně měchů dle J. H.:
Čím čistší máš na sobě hadry, tím špinavější je zem, na kterou si musíš pod autobus lehnout.
Zákon závady mechanické převodovky autobusu ŠL11 podle Ryšánka:
Pokud se autobus nechce rozjet a my si musíme pod něj lehnout, je téměř jisté, že jediná louže široko daleko se nachází právě pod autobusem.
Upřesnění:
A my máme na sobě uniformu.
Doplnění Jána Zákopčaníka:
V prvním březnovém týdnu obvykle denní teploty příliš vysokých hodnot nedosahují, o teplotě vody v louži nemluvě. A slunce je nanejvýš tak v duši.

Poučka o řešení neřešitelných situací:
Čím hůř to jde povolit, tím hůř to jde namontovat zpět. Pokud jde něco povolit dobře, také to nejde namontovat zpět.

Zákon o cílové stanici:
Autobus nahrazují vlak do stanice Chrudim město jede do stanice Chrudim město.
Výklad pro méně chápavé:
Skutečnost, že autobus jede do stanice Chrudim město znamená, že nejede jinam.
Dodatek k zákonu o cílové stanici:
Tento zákon substrát odmítá pochopit.

Popření neprostupnosti hmoty:
Máme-li autobus o šířce x a silnici o šířce 1,5*x, stejně se nakonec vozidla o celkové šířce 2*x vyhnou.
Výlukové pravidlo:
Protože musej.
Dodatek JZD Tuněchody:
Tak dlouho jezdíš s Matesem po kraji, až se krajnice utrhne.

První cedulkový zákon:
Cedulka s číslem linky, kterou nepotřebuji, se v mém autobuse vyskytuje nejméně ve čtyřech exemplářích.
Druhý cedulkový zákon:
Cedulka s číslem linky, kterou potřebuji, v mém autobuse není.
První doplnění druhého cedulkového zákona:
Zjistím to pět minut před výjezdem z vozovny.
Druhé doplnění druhého cedulkového zákona:
Ani v okolních autobusech požadovaná cedulka není.
Třetí doplnění druhého cedulkového zákona:
Dokonce ani ve skladu cedulek na šoférce není požadovaná cedulka není.
Překvapivé rozuzlení cedulkového problému:
Propiska a papír vytržený z průpisníku to jistí.
Třetí cedulkový zákon:
V autobuse, který dostaneme následující den, se cedulka, kterou jsme hledali včera, zcela překvapivě vyskytuje. Nejméně v deseti exemplářích.
První doplnění třetího cedulkového zákona:
Jenže dnes už ji samozřejmě nepotřebujeme, zato nám chybí jedna z těch cedulek, kterých jsme včera v autobuse měli nejmíň deset.
Druhý dodatek třetího cedulkového zákona:
Proto je na tom nejlépe sběratel cedulí, neb vyskytuje-li se větší počet počet cedulek jedné varianty, než je počet držáků, tak si po jednom(nejlépe 3) exemláři/ích vezmeme nenápadně domů a poté se vždy na směnu vybavíme dle momentální potřeby.
Poznámka MJ:
Cedulkové zákony nejlépe pochopí ten, kdo jezdí alespoň čtyři dny za sebou ranní šejdry - každý den jiný kurz s jiným autobusem.

Popření zákonu zachování hmoty podle Stáni Chrudimské:
Autobusy mají tendenci ztrácet se záhadně z odstavné plochy.
Negace výskytu dle dílny denního ošetření:
Tady není.
Negace výskytu dle dílny těžké údržby:
Tady neni.
Negace výskytu dle vrátnice:
Tudy nejel.
Překvapivé řešení problému dle dispečera:
Místo ztraceného citybusu nasadíme na garantovaný nízkopodlažní kurz Karosu B731 ze zálohy.
Zákon čistoty, popírající popření zákonu zachování hmoty dle Stáni Chrudimské:
Přišli jste do vozovny na odpolední směnu a nemůžete najít na ploše svůj autobus? Hledejte v myčce!
První pravidlo časové koordinace:
Autobus byl odvezen do myčky pět minut předtím, než jste jej začali hledat.
Druhé pravidlo časové koordinace:
Autobus opustí myčku pět minut od okamžiku, kdy měl podle jízdního řádu vyjet z vozovny.
Zákon spokojeného cestujícího:
Množství cestujících, kteří ocení, že autobus, jede včas, i když je špinavý, je vyšší, než množství cestujících, kteří ocení, že autobus přijel sice pozdě, ale zato čistý.
Pravidlo pozitivního přístupu podle Ladislava C.:
Čistý autobus vypadá na fotkách lépe, než špinavý. A vůbec nevadí, že přijel o pět minut později.
Východopražský paradox:
Čím méně je vozidlo vhodné pro nějakou linku, s tím větší pravděpodobností se na ní objeví.

Zákon stlačitelnosti substrátu:
Vejde-li se do autobusu n lidí, vejde se jich tam n+1.
Doplněk Lady J.:
Platí zvláště v případě, že n+1 je vybaven dětským kočárkem, a to i v případě, že vůz jede ke hřbitovu a je plný naprosto neskladných občanů vyššího věku.
Zlomyslné popření předchozího zákona:
Neplatí, pokud n+1 člověk zatraceně spěchá.
Doplnění zákona o stlačitelnosti substrátu:
Důchodce s taškami plnými nákupu a berličkami se vejde vždy.
Hawkeyho varování:
Výkřik "Kontrola jízdenek!" v takovém spoji nepůsobí jako vhodný žertík.
Páčkové varování substrátu:
Jedeš-li v narvané Karose u dveří, nikdy za jízdy nezjišťuj, k čemu slouží ta nenápadná páčka dole po straně.
Vysvětlení pro méně chápavé:
Odstředivá síla působící na tvé tělo v zatáčkách na otevření odjištěných dveří bohatě stačí.
Tragický důsledek:
Při interakci hlava-asfalt málokdy vyhrává hlava.
Ešemková aplikace páčkového varování:
Autobus ŠM11 žádnou takovou páčku nemá.
Paradox zatáčky u krematoria (Pce):
Ovšem přesto z něj můžete v zatáčce vypadnout.
Šplíchalův axiom zdánlivě prázdného nízkopodlažního autobusu:
Nechť je dán nízkopodlažní autobus, který se blíží k zastávce. Pozorovateli se při pohledu skrz okna jeví tento autobus jako prázdný. Když však přijede na zastávku, otevřou se dveře, pozorovatel zjistí, že autobus je plný dětí z mateřské školky.
Doplnění pro méně chápavé:
Střední hodnota horizontální úrovně hlav dětí je menší než střední hodnota spodní hrany oken autobusu.
Modifikace věty o Brownově pohybu částic:
Dítě z mateřské školky vykonává při cestě autobusem neustálý neuspořádaný pohyb a vydává přitom různé pazvuky.
Optimistický dovětek:
Učitelky z MŠ jsou v mnoha případech mladé a docela pěkné...
Dovětek optimistického dovětku:
A pak bezpečně jezděme jako cestující s mateřskou školou, když se řidič dívá kamkoli jinam, jen ne na cestu.

koblihový zákon:
Když v narvanym busu před obchoďákem v rozhovoru s někým řeknete trochu hlasitěji "maj tam teď akci kobliha + druhá zdarma", tak se zaručeně u obchoďáku vylidní nejméně půlka busu, zejména pak důchodci.

Zákon předchozích dveří:
Pokud je ve voze prostor pro kočárky u zadních dveří, cestující s kočárkem se rozhodne nastoupit do prostředních. Pokud je ve voze prostor pro kočárky u prostředních dveří, cestující s kočárkem se rozhodne nastoupit do předních.
Aplikace zákona předchozích dveří:
Když mi dneska dopoledne začla ta cikánka nakládat kočárek předními dveřmi jednadvacítky, myslel jsem, že si dělá legraci. Omyl, myslela to smrtelně vážně.

Pravidlo zlevněné roční časové jízdenky:
Nechť body A a B jsou dvěma následujícími zastávkami ležícími na fázové trajektorii libovolné linky MHD. Pro externí bod C nechť platí: AC = BC. Držitel seniorpasu D, který se potřebuje dostat z bodu C do bodu B, zpravidla vždy dobíhá v ústrety vozidlu E čekajícímu na něj v bodě A. Kdyby z bodu C dobíhal přímo do bodu B, byl by sice v cíli dřív a nemusel by dvakrát zdolávat schody ani hledat místo k sezení, ale zase by nevyužil svůj průkaz.
Pravidlo o běhu informací:
Starší dámu, která ve špičce zdrží vozidlo MHD plné lidí jedoucí do práce tím, že z velké dálky úpěnlivě dobíhá, nalezneme zpravidla po objetí celého kola na tomtéž místě, kde vystoupila, jak se věnuje živé výměně informací s jinou běžkyní téže kategorie.

Pravidlo smečky:
Jede-li za sebou několik spojů různých linek s podobnou trasou, dojde vždy k naplnění prvního, zatímco ostatní jedou téměř prázdné.
Ivánkův (Jandův) zákon smečkového grafikonu:
Vozidla jezdí ve skupinkách, aby se jejich řidiči nebáli, že by mohli jezdit o samotě.

Zákon limitní rychlosti:
Rychlost důchodce spěchajícího do dopravního prostředku je nepřímo úměrná počtu volných míst v dopravním prostředku.

Zákon dělení intervalu:
Autobus na přestup přijede vždy ve chvíli, kdy jsi přesně uprostřed mezi zastávkami. současná aplikace negace nejkratší vzdálenosti Nejkratší cesta mezi dvěma body je vždy uzavřena.

Zákon odbočování:
Na silnici není prakticky žádný provoz do chvíle, kdy potřebujete odbočit doleva.

Nereciproční zákony perspektivnosti:
Negativní vyhlídky mají za následek negativní výsledky. Pozitivní vyhlídky mají za následek taky negativní výsledky. Co začalo dobře, skončí špatně. Co začalo špatně, skončí ještě hůř.
Allenův zákon, trolejová explikace:
Téměř vždy je jednodušší se do něčeho dostat, než pak z toho vycouvat ven.

Zákon o posloupnosti linek, varianta pro cestu na Slovany
Příjdeš-li na stanici kdykoliv, pětka jede vždycky dřív než jednička.

Přednostův paragraf:
Čím má trasa vyhledaného spojení větší odchylku od přímé linky, tím je spojení výhodnější.
Paragrafův dovětek:
Čím je trasa výhodnější, tím víc je na ni přestupů.
Přednostův přestupní paradox:
Čím více je na trase přestupů, tím jsou jednotlivé přestupní doby kratší.
Dovětek Anatola:
Čím je přestupní doba kratší, o to menší jsou povinné čekací doby.
Ostravanovo zjištění:
Čím výhodnější je vyhledané spojení, o tolik víc tarifních zón se projíždí
Ostravanovo zjištění PST:
Čím výhodnější je vyhledané spojení, o tolik víc tarifních zón se projíždí.
Dovětek:
Pokud autobus projíždí 10 zónami, zásadně to trvá déle, než na jakou dobu je jízdenka určena.
Opavanův faktor:
Nejvýhodnější zastávkou řidič projede, protože všichni přece vědí, že tahle je od včerejška na znamení
Pardubického vystřízlivění:
Čím je schéma linek přehlednější, o to složitější je jízdní řád.
Integrovo zjištění:
5 minut po spoji, kterým jste právě přijel, a který projížděl přes 10 tarifních zón, přijíždí spoj ze stejné výchozí zastávky, který však projížděl jen přes 2 tarifní zóny.
Základní pravidlo tangenciálních linek:
Žádná linka není tak dlouhá, aby nemohla být ještě delší.
Yndyjánův paradox cestování městskou hromadnou dopravou:
Rozhodnete-li se pro cestu pomocí MHD, po příchodu na zastávku zjistíte, že nic použitelného v nejbližší době nejede, takže odcházíte naštvaní pěšky. Rozhodnete-li se pro pěší přesun, projedou okolo vás v pravidelných rozestupech vozy všech použitelných linek. Načež stejně pokračujete dále pěšky.

První zákon o nočním provozu na pozemních komunikacích:
Auto jedoucí rychlosti v > 70 km/h je vozidlo taxislužby.
Druhý zákon o nočním provozu na pozemních komunikacích:
Auto jedoucí rychlosti v < 30 km/h je vozidlo policie.
Pravidlo jízdních dokladů:
Nejčastějším jízdním dokladem cestujících tmavé pleti jsou průkazy TP a ZTP.
Pravidlo slušného chvání:
Nejhůř se ve voze chovají řidiči DP vracející se z odpolední směny.

Poznatek kolegy Jehlíka:
Když jezdím kurz 13.52 (takzvaně nekuřácký) a mám na Dubině 3 minuty, nikdy nepřijedu včas abych stihnul si dát cigaretu.
Druhý poznatek kolegy Jehlíka:
Když na něco zapomenu, tak to poznám v první zatáčce, protože pak mám kávu na celých předních dveřích, ale jedu z točny včas.
Doplnění druhého poznatku kolegy Jehlíka:
Zásadně nedáváme jakékoli rozbitné věci do akčního rádia páky automatu hlavního.

Zákon o iniciativě podřízeného:
Čím víc předpokládáme, že podřízený pochopí naši myšlenku, tím menší snahu o pochopení této myšlenky podřízený projeví.
Potvrzení z praxe:
A naopak.

Praktické využití znalostí konstrukce vozu 21Tr s elektrickým ovládáním dveří zapsané v jízdním výkazu:
Po vypuštění vzduchu ze dveří jsem je ručně zavřel a dále již fungovaly normálně.

Tachografový paradox trolejbusu 22Tr daný překlepem v jízdním výkazu:
Při rychlostech nad 300km/h vynechává tachograf.

Béďova aplikace násilné opravy:
Já jsem do toho topení jako totok a vono už to pak todlencto netotok.

Dílenský poruchový theorém:
Je-li trolejbus dotažen tahačem a pracovník dílen se ve snaze zjistit příčinu poruchy pídí půl hodiny po jízdním výkaze s přesným popisem událostí předcházejícím poruše vozu, jest ve výkaze napsáno pouze "Nejede" a podpis.
Paradoxový dodatek k poruchovému theorému:
V případě, že je denně odstaveno více trolejbusů přímo na trati, děje se tak výhradně na tom samém místě, shodném pro všechny v ten den odstavené vozy.

Citace ze značkovačového thrilleru:
Sežralo mi to zkušební jízdenku i s rukou.

Poznámky:
Pce = Pardubice
Substrát = cestující

Sepsáno na základě přispěvků zveřejňěných na diskuzním fóru www.k-report.cz.


Go Home Up Bacq

>